Het belang van schimmelresistentie

Een van de grootste problemen waarmee de wijnbouw te kampen heeft, zijn schimmelziektes. Bepaalde van die ziektes, zoals valse meeldauw, werden in Europa binnengebracht met de introductie van de Amerikaanse onderstammen na het Phyloxera debacle. De Europese Vitis Vinifera rassen hebben het tot op vandaag zeer moeilijk met deze schimmels. Als een logisch gevolg is men gaan gebruik maken van chemische fungiciden en vandaag steeds meer systemische fungiciden, die meegaan in de sapstroom van de plant.

Bij het spuiten van fungiciden komt 20 % van de actieve stof op de plant terecht, de rest waait weg en komt voor een groot stuk op de grond terecht. Naast het bestrijden van de schimmelziekte doen deze stoffen nog twee zaken: ze doden de natuurlijke gisten op de schil van de druiven, en ze doden de bodemschimmels.

In het eerste geval, wordt men verplicht om met reingisten te gaan werken en boet men zo in op mogelijke complexiteit in de smaak omdat bepaalde wilde gisten niet meer aanwezig zijn. De ontwikkelaars van reingisten zijn nu ook begonnen met meer gemengde gistculturen om dit probleem op te vangen.

In het tweede geval gaat het over het natuurlijk evenwicht in de bodemschimmels. Deze zijn van cruciaal belang voor het omzetten van plantenresten in opneembare stoffen en regelen ook de waterhuishouding in de bodem. De capaciteit van de bodem wordt erdoor sterk verzwakt. Schimmels leven in een biologisch systeem waarin we twee groepen met een verschillende overlevingsstrategie kunnen onderscheiden . De overgrote meerderheid bestaat uit goedaardige schimmels die het moeten hebben van hun aantal en dus weinig agressief en weinig mobiel zijn. Een kleine minderheid moet het hebben van flexibiliteit, agressie en inventiviteit, en veroorzaken meestal allerlei ziektes. In een normaal evenwicht wordt die kleine groep onder de duim gehouden door de grote massa. Fungiciden in de bodem, zullen dus die grote groep verzwakken en meer ruimte bieden voor de pathogene schimmels, die dan kunnen woekeren en de planten aantasten.

Schimmelresistente planten stellen ons in staat om niet of zeer weinig te spuiten waardoor de natuurlijke schimmels en gisten in evenwicht blijven en op hun beurt minder ziektedruk veroorzaken.

Rassen

De teelt van schimmelresistente rassen staat nog in zijn kinderschoenen en wordt door de markt niet altijd even enthousiast ontvangen. De kritiek luidt meestal dat het voordeel van een betere resistentie niet opweegt tegen het nadeel van afwijkende smaken. Vandaag zijn er echter een aantal rassen die een uitmuntende resistentie combineren met een mooi smaakpallet. Hier in België hebben we ook het voordeel dat aan de oorsprongsbenamingen nog geen typische smaak is gekoppeld.

Wij hebben gekozen voor hybride rassen die allen werden gekruist met Zarya Severa, een afstammeling van de uit Azië afkomstige Vitis Amurensis. Dit geeft uitermate sterke planten met globaal gezien een zeer goede resistentie. Daarnaast experimenteren we ook met een tafeldruif en een lokale druif die zichzelf in stand wist te houden in het wild.