De bodem is dood, leve de bodem....

Bodem klaar maken

In het najaar van 2011 erfden we een "normale", industrieel bewerkte bodem waarop de laatste teelt Chicorei was. Uit analyse bleek dat de bodem gelukkig niet al te veel stikstof bevatte, maar dat het humusgehalte veel te laag was. Dit was niet echt een verassing en het directe signaal om weer leven in de bodem te brengen.

Die winter nog is rond het terrein een gemengde haag geplant met hoofdzakelijk drachtplanten voor honingbijen. Dit wordt op termijn ook een schuilplaats voor allerlei zoogdieren en vogels, maar ook voor interessante insecten. Als er op aanpalende percelen wordt gesproeid, dan kan de haag ook de grootste schok opvangen en zo de wijngaard beschermen tegen herbiciden, groeihormonen, fungiciden en insecticiden. Op 100 plantgaten die moesten worden gedolven, is welgeteld 1 aardworm waargenomen.

Na een winter braak te hebben gelegen, hebben we een mengsel van eenjarige planten ingezaaid met hoofdzakelijk haver, phacelia en een hele reeks planten die goed zijn voor honingbijen en die een goede koolstofopbrengst verzekeren. Dit levert vele tonnen biomassa op en zaait zichzelf terug uit om als onderbegroeiing te dienen in de wijngaard.

Een jaar later bleek het aantal macro invertebraten reeds exponentieel te zijn toegenomen, en was het humusgehalte met meer dan 20 % gestegen, en dit zonder 1 bodembewerking en zonder 1 kg aangevoerd materiaal, noch champost, noch stro. We schatten de totale opbrengst aan biomassa op een veelvoud van wat er technisch kan aangevoerd worden, met het voordeel, dat we ook nog eens evenveel biomassa ondergronds hebben geproduceerd. Ook is de erosie een halt toegeroepen en kunnen we nu alle regenwater ten volle benutten. Bij ons stroomt dus geen water meer in de beek. Meteen is hiermee aangetoond dat het probleem van de overstromingen zeer eenvoudig kan opgelost worden. 

Dit is een zeer belangrijke fase. Al te veel beginnende wijnboeren zijn ongeduldig en planten dure wijnstokken direct in een dode en gemineraliseerde bodem.

Aanplanten

In mei 2013 werden 3000 schimmelresistente planten met een handboor in de grond gestopt. Het weer viel goed mee en de omstandigheden waren ideaal.

Op wat schade van naaktslakken na, zijn nagenoeg alle planten zonder probleem uitgelopen.